Friday, February 26, 2016

The President’s Day: February 25, 2016
From the Website of GPH - Government of the Philippines
links:
  http://www.gov.ph/2016/02/25/the-presidents-day-february-25-2016/

The President’s Day: February 25, 2016

President Benigno Simeon Aquino III flashes the “L” Laban sign uring the commemorative activities of the 30th anniversary of the EDSA People Power Revolution. (Photo from the Malacañang Photo Bureau).


From 7:30 a.m. to 10:30 a.m., President Benigno S. Aquino III attended to various EDSA anniversary activities. To open the celebrations, the President led a flag-raising ceremony, witnessed the presentation of the Spirit of EDSA Foundation Awards, and delivered a speech. The commemoration was held at the EDSA People Power Monument, located on the corner of White Plains Avenue and EDSA in Quezon City.
President Benigno Simeon Aquino III visits the People Power Experiential Museum at the parade grounds of the AFP Headquarters in Camp Aguinaldo. (Photo from the Malacañang Photo Bureau)

Later in the day, he visited the People Power Experiential Museum in Camp Aguinaldo, Quezon City. The museum helps visitors experience critical moments in recent history, such as the fear and oppression that was rampant during the Martial Law era, the struggle to reclaim democracy, and the four miraculous days of People Power. The exhibit ras through February 25 to 26, 2016, in Camp Aguinaldo.

---------------------------------

President Aquino leads EDSA 30 commemoration

President Benigno S. Aquino III led the commemoration of the 30th anniversary of the EDSA People Power Revolution on February 25, 2015. http://www.gov.ph/edsa

In his #EDSA30 his speech, the President reiterated the contrast between the horrors the Marcos dictatorship upon the Filipino people—and the gains following a democracy regained through peaceful revolt: "Lumaki kayong tumatamasa ng mga kalayaang ipinagkait sa henerasyong nauna, kung kailan kapag pumalo ka ng 30 taong gulang habang pumapalag sa diktadurya, mapalad ka nang buhay ka pa. Ngayon, ang 30 taong gulang, halos kakasimula pa lang ng inyong buhay-propesyonal. May kalayaan kayong kumita at mag-ipon, magmahal at magtayo ng pamilya—may kalayaang mangarap. Kayo ang pinakamakikinabang kung mapapangalagaan ang ating kalayaan, kaya’t nawa’y maunawaan ninyo ang tangan ninyong responsibilidad. Nawa’y mag-ambagan tayong lahat, upang hindi na kailanman muling manaig ang kadiliman sa Pilipinas. Nawa’y ang kalayaang kay tagal nating minithi ay hinding-hindi na mababawing muli." http://www.gov.ph/2016/02/25/aquino-speech-edsa-30/
GPH Website

OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES

PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------------

0 comments:

Post a Comment