Friday, April 14, 2017

HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS - Saturday Updates Weekly APRIL 15, 2017
HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS 

PROMOTIONS, EDUCATIONS, COMMENTARY, CRITICISMS
AND SUGGESTIONS ON HUMAN RIGHTS
AND GOOD GOVERNANCE

Saturday Updates Weekly APRIL 15, 2017
___________________________________________________________
HUMAN RIGHTS PROMOTIONS
"RIGHTS TO SHELTER"


GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND LOVE BLESS YOU ALL...
 
THE PHILIPPINE ISSUES TODAY UPDATES APRIL 15, 2017 BY HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS GATHERED FROM GOVERNMENT WEBSITES AND OTHER WEBSITES AS POSTED AND OUR PROMOTIONS CRITICISM AND CONSULTATION ON HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE IN THE COUNTRY AND ON THE GATHERED ISSUES.

MULI SA ISYU NG BANSANG PILIPINAS NGAYON AY PATULOY ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS SA PAG-ANTABAY SA ATING GOBYERNO SA KANILANG MGA HAKBANG SA MABUTING PANGGOGOBYERNO NG PILIPINAS AT BUONG BANSA O BAYAN SA ATING KAMPANYA AT PROMOSYON NG HUMAN RIGHTS AT KAPAYAPAAN AT PAGKAKAISA, GOOD GOVERNANCE, EQUAL JUSTICE, ETC., ETC.   ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS SA LINGGONG ITO AY HINGGIL SA "HOLY WEEK - GOOD FRIDAY".  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES BLESS YOU ALL.  READ POSTED GATHERED ISSUES HERE https://sites.google.com/site/humanrightspromotions/in-the-news.
 

ANG BOSES NG HUMAN RIGHTS PROMOTIONS SA DEMOKRASYANG BANSANG ITO KAAKIBAT ANG PANANALIG SA

ATING MAHAL NA PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA MGA ISYUNG ATING NAKALAP AT PAGBABANTAY SA PAGPAPAIRAL AT PANANATILI NG MABUTING GOBYERNO AT LIPUNAN AT ANG KARAPATANG PANTAO AT EKWAL NA HUSTISYA AY HINGGIL SA ISYU NG SELEBRASYON NG HOLY WEEK MULA ABRIL 09, 2017 HANGGANG ABRIL 16, 2017 NG MGA KRISTIYANONG MANANALIG PARTIKULAR ANG SIMBAHANG KATOLIKO NA NAGSASAPRAKTIKA NG PAGGUNITA NG SEMANA SANTA UPANG ISELEBRA ANG KALIGTASANG NG SANGKATAUHAN SA PAGSASAKRIPISYO NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT PANGINOONG DIYOS AMA BILANG AWA AT PAGIBIG SA TAO SA NAGAWANG PAGKAKASALA MULA PA NG LALANGIN ANG MUNDO.


SA PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG TAO AY BINIBIGYAN NG PAGKAKATAONG MAKAPAGSISI NG MGA KASALANAN SA MGA TAONG NALILIGAW NG LANDAS.  ANG PAGPAPATAWAD NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY KALAKIP ANG PAGBIBIGAY PAGKAKATAON NA MAGBAGO ANG TAO AT MAMUHAY NG BANAL AT MABUTI AYON SA ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY PANGINOONG KRISTO HESUS.  HINDI LAMANG PAGPAPATAWAD ANG PAGLILIGTAS AT AWA AT PAG-IBIG ANG IBINIGAY SA ATIN NG PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS KUNDI ANG PAGBABAGONG BUHAY AT GABAY SA ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY NA MABUTI NA ATING DAPAT ISABUHAY PARA SA DARATING NA ITINAKDANG PAGHUHUKOM AT MULA SA PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS AY MAKIISA TAYO SA PAGHAHARI NG DIYOS HANGGANG GANAP NA ITINAKDA.MULI SAMA SAMA NATING PAGSALUHAN ANG PAGDIRIWANG NG ATING KALIGTASAN AT PAGKAKATAON NA MAKAISA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN AT PAGHAHARI NG ATING MAY LIKHA O ANG DIYOS NA MAY LIKHA AT KANYANG BUGTONG NA ANAK NA SI PANGINOONG KRISTO HESUS.  IPALAGANAP NATIN ANG KANYANG MABUTING BALITA AT MAY PAG-IBIG NA PAMUMUHAY SA SANGKATAUHAN.  NAWAY SAMAHAN NG BANAL NA SANTA MARIA ANG SANGKATAUHAN SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT ISABUHAY ANG MABUTING BALITA NG KALIGTASAN.


NAWAY MAGSISI AT MAGBAGO ANG MGA TAONG NALILIGAW NG LANDAS AT MALIGTAS SA GANAP NA ITINAKDA NG DIYOS AT MGA KAPAHAMAKANG DULOT NG PAGKAKASALA.  WALA NG HAIN PA NA TUTUBOS SA MGA PAGKAKASALANG PATULOY NA GINAGAWA NG TAO KUNDI ANG PANANALIG AT PAGSISI AT PAGBABAGO.  NAWAY ANG GABAY NG MABUTING BALITA AT BANAL NA SANTA MARIA AY MAPAGKAISA ANG SANGKATUHAN SA KALOOBAN NG DIYOS AT MALIGTAS. 
  
ANG ESPIRITWAL NA GABAY AY GUMABAY SA ATING PAMAHALAAN AT BANSA AT ANG KALIWANAGAN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT MILAGRO AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY MAGBIGAY LIWANAG SA LAHAT AT MAAKAY ANG PAMAHALAAN SA MABUTING PAMAMAHALA AT EQUAL JUSTICE AT HUMAN RIGHTS AT ANG TAONG BAYAN AY MAMUHAY NG SUMUSUNOD SA BATAS AT PAREHAS SA KAPWA AT MAGING MAKADIYOS.

ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY AY PATULOY NA KUMAKAMPANYA SA GOBYERNO NG PAGPAPAIGTING NG KARAPATANG PANTAO AT GOOD GOVERNANCE AT EQUAL JUSTICE. MULI ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS AY NAGSASABOSES SA LIPUNANG PILIPINO KAAKIBAT ANG MILAGRO AT LIWANAG AT APARISYON NI MOTHER MARY NG PAGPAPALAYA SA BANSANG ITO MULA SA INEQUALITIES NG PULITIKA, EKONOMIYA, SOSYAL AT SIBIL AT KULTURALANG ATING ISYU NGAYON AY HINGGIL SA SA HOLY WEEK O SEMANA SANTA.  ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS AY MAY PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT NAKIKIISA TAYO SA SELEBRASYON NG SEMANA SANTA AT SA ARAW NG BIYERNES SANTO AT LINGGO NG PAGKABUHAY NA SIYANG KAGANAPAN NG ATING KALIGTASAN NA ARAW NA SENTRO NG ATING SELEBRASYON NG SEMANA SANTA.  ATING HINIHIKAYAT SA PAGKAKAISA SA INTERFAITH ANG LAHAT NG RELIHIYON MAGING HINDI NANANALIG NA MAKIISA SA SELEBRASYONG ITO NG MGA KRISTIYANO MULA SIMBAHANG KATOLIKO NA ISELEBRA ANG ARAW NG PAGGUNITA NG SAKRIPISYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS SA PAGKAKAPAKO NIYA SA KRUS.  ANG MGA MAY PAGKAKASALA AT NAGKAKAMALI AY INAANYAYAHAN NA MAGSISI NG PAGKAKASALA AT MAGBAGONG BUHAY AT MANALIG SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA NAGBIGAY PAGKAKATAON SA ATIN SA AWA AT PAG-IBIG NG DIYOS NA ISAKRIPISYO ANG KANYANG ANAK NA MAPAGBIGYAN LAMANG TAYO SA ATING PAGSISI AT PAGBABAGO.


MULI SAMAHAN NG KALIWANAGAN AT MILAGRO AT ESPIRITU NG BANAL NA SANTA MARIA ANG SANGKATAUHAN MULA SA BANSANG ITO NG PILIPINAS AT MANALIG SA MABUTING BALITA O BIBLIYA NG KALIGTASAN AT PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT ESPIRITU SANTO AT MAMUHAY ANG LAHAT NG PAMUMUHAY ESPIRITIWAL SA ARAL AT SALITA NG DIYOS MULA SA PAGSASAPRAKTIKA NG PAG-IBIG, AWA, PAGTUTULUNGAN, KAPAYAPAAN AT IBAT IBANG MGA ARAL NG BIBLE.   ANG IBINIGAY NG DIYOS NA AWA AT PAG-IBIG AY PARA BIGYAN TAYO NG PAGPAPATAWAD AT PAGKAKATAON NA MAKAPAGSISI AT MAGBAGONG BUHAY SA KALIWANAGAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS NA SIYANG BINIGYAN NG ATAS SA KALIGTASAN NG TAO AT TANGING SIYA LAMANG ANG BUGTONG NA ANAK AT SUSI NG PAGBABAGO AT MAKAISA ANG LAHAT SA PAGHAHARI NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON SA KALIGTASANG ATING MATATAMO.
 

ANG HUMAN RIGHTS PROMOTIONS SA GABAY NG ATING PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT MOTHER MARY AY PATULOY NA MAGSASABOSES AT KAMPANYA O PROMOTE NG HUMAN RIGHTS, EQUAL JUSTICE AT GOOD GOVERNANCE UPANG MAGKAROON NG MABUTING GOBYERNO AT LIPUNAN ANG BANSANG PILIPINAS AT NANALIG SA DIYOS SA GABAY NG LIWANAG NAG BANAL NA SANTA MARIA. 


ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BIBLE SA
 GABAY NG SANTA MARIA AY PATULOY NA PINAGKAKAISA AT PINAGBUBUKLOD ANG TAO PARA SA EQUAL JUSTICE AT SOCIAL JUSTICE AT HUMAN RIGHTS AT EQUALITY SA BANSA AT MABUKLOD TAYO SA MABUTING PAMAMAHALA AT MABUTING LIPUNAN.  SANAY MALIWANAGAN KAYO AT MAGKAISA AT SUPORTAHAN ANG MGA PROMOSYON NG HUMAN RIGHTS ADVOCACY UPANG MAGKAROON TAYO NG MABUTING PAMUMUHAY.  SANAY MAPAGKAISA KAYO NG HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS SA TULONG NG BANAL NA SANTA MARIA AT MAKAPAMUHAY TAYO NG MABUTI AT MAKATAO AT MAKADIYOS. ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY AY HINIHIKAYAT ANG LAHAT NA MAKIISA SA PAGPAPAIRAL NG SOCIAL JUSTICE O HUMAN RIGHTS, EQUAL JUSTICE AT GOOD GOVERNANCE AND SUPPORT EQUAL POLITICS AND ECONOMICS AND CIVIL AND CULTURAL RIGHTS.  SANAY MALIWANAGAN ANG ATING LIPUNAN UPANG LUMAYA TAYO SA MALAPYUDAL AT MALAKOLONYAL NA LIPUNAN AT SINASAMANTALA NG BURUKRATA KAPITALISTA.  BE STRONG AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY TO LIBERATE US IN OUR SITUATION OF LIVES TODAY.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES BLESS YOU ALL. "JESUS CHRIST MIRACLES JUSTIFIES MOTHER MARY'S BLESSINGS FROM GOD"


"SPREAD THE WORDS OF GOD THRU JESUS CHRIST MIRACLES TO SAVE THE WORLD AND LIBERATE US FROM EVILNESS, KEEP THE FAITH"

""KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  HEBREWS
 4:7  ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY AY NAGHIHIKAYAT DIN NG ESPRITWAL NA PANANALIG SA DIYOS PARA SA KABUTIHANG PAMUMUHAY AT HIGIT SA LAHAT AY KALIGTASAN NG ATING KALULUWA PARA SA TAKDANG PANAHON.  ANG KALIWANAGAN NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT TULONG NG MILAGRO AT LIWANAG NI SANTA MARIA AT ANG MENSAHE NG MAKAPANGYARIHANG SALITA AT KALIWANGAN NG DIYOS NAWAY MAGLIWANAG SA ATING LAHAT PARA SA ATING MABUTING GAWA AT BUHAY AT KALIGTASAN AT BUHAY AT TANGGAPIN NINYO ANG KALIWANAGANG SAPAGKAT ITOY BUHAY AT KALIGTASAN AT MABUTING PAMUMUHAY SA BAWAT PANAHON MULA SA PAGKALAT NITO SA PANAHON NI KRISTO HESUS AT TAKDANG PANAHON.  SA ESPIRITWAL NA GABAY NA ITO TANGGAPIN NINYO ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AT MENSAHE NG KANYANG MAKAPANGYARIHAN AT KALIWANAGAN NG KANYANG SALITA PARA SA KALIGTASAN AT BUHAY SA PAMUMUHAY NATIN.  GUMAWA NG MABUTI SA ARAL NG BIBLE AT ANG HUMAN RIGHTS AY PRAKTIKAL NA MABUTING GAWA NA AAGAPAY DIN SA ATING MABUTING BUHAY AT ANG BIBLIYA AY UMUUKOL DITO SA MABUTING GAWANG ITO SA MGA ISTIPULASYONG IPINAPATUPAD NITO. 


MULI ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY AY NANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KANYANG SALITA NA BIGYAN TAYO NG KALIWANAGAN AT PAG-ASA SA TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA AT KANYANG MILAGRO NA BIYAYAAN TAYONG MAPAIRAL ANG HUMAN RIGHTS NG LUBOS AT MAIPATUPAD ANG MGA BALANGKAS NITO MULA SA RIGHT TO STANDARDIZATION IN LIVING AT EQUALITY IN JUSTICE O EQUALITY IN POLITICS AND ECONOMICS AND CIVIL AND SOCIAL RIGHTS AND CULTURL RIGHTS PARA SA MABUTI  MABUTING PAMUMUHAY AT MAGKAROON NG KALIGTASAN SA PANANALIG SA DIYOS AT BIBLE.  ANG HUMAN RIGHTS ADVOCACY AY NANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS SA TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA SA PAGPROPROMOTE AT PAGPAPAIRAL AT KAMPANYA NG HUMAN RIGHTS AT GOOD GOVERNANCE SA BANSA TUNGO SA BUONG MUNDO.  

WE PROMOTE TO OUR PRESIDENT RODRIGO ROA DUTERTE TO HEAR OUR PROMOTIONS AND VOICE IN HIS

GOVERNMENT OR ADMINISTRATION FOR THE COMMON GOOD OF THE COUNTRY ON HUMAN RIGHTS, EQUAL AND SOCIAL JUSTICE, GOOD GOVERNANCE, ANTI CORRUPTIONS, ABUSES IN THE GOVERNMENT AND PROTECTING THE INNOCENT PEOPLE IN THE COUNTRY BY THE GOOD GOVERNMENT. WE PROMOTE REFORMATIONS OF THE GOVERNMENT AND SYSTEM CHANGE TO BECOME GOOD GOVERNMENT AND SERVE EQUAL AND GOOD TO PUBLIC AND COUNTRY.  WE PROMOTE THE MAINTENANCE OF THE IMPLEMENTATIONS OF GOOD GOVERNMENT.  AGAIN ADDRESS THE IN-EQUALITY IN POLITICS AND ECONOMCS AND CIVIL AND SOCIAL RIGHTS AND EQUAL JUSTICE AND CULTURAL RIGHTS PROBLEMS IN THE COUNTRY.  ABIDE HUMAN RIGHTS BASED GOVERNANCE AND IMPLEMENT FULL HUMAN RIGHTS TO THE PEOPLE.  WE SUPPORT YOUR GOVERNMENT OR ADMINISTRATION IN OUR PROMOTIONS AND VOICE WITH SPIRITUAL SUPPORT AND FAITH TO GOD TO HAVE A COMMON GOOD AND PROGRESS AND THE ACHIEVEMENT AND GOAL OF YOUR GOVERNMENT WILL BE  MEET WITH OUR VOICE BASE ON OUR PRINCIPLE AND BELIEF THAT WE WILL MEET AND WE CAN IMPART AND SUPPORT.   GOD LIGHTS US ALL...PAGMAMAHAL SA KAPWA AT SANAY KAHIT HINDI BAGYO AY TUMULONG TAYO AT MAGMAHAL...       

SUPPORT PEACE PROCESS AND SAVE LIVES....

WE PROMOTE TO THE UNITED NATIONS TO CONTINUE IN HUMANITARIAN WORKS IN THE WORLD IT IS A GOOD UNITY IN THE WORLD CARING AND GIVE LOVE TO EVERYONE, IMPLEMENT HUMAN RIGHTS EQUALLY ALSO IN THE WORLD AND DEVELOPED IT FOR GOOD OF EVERYONE......


PROMOTIONS OF PEACE TALKS IN SYRIA AND IRAQ AND OTHER COUNTRIES....

UNITE AND PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST ALSO TO PROTECT US IN ANY DANGERS IN THE FUTURE IN OUR LIFE, SPECIALLY GOD MAKE MIRACLES TO STOP TYPHOON AND WARS RUINING OUR COUNTRY AND THE WORLD.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES BLESS PEACE AND HUMAN RIGHTS AND GOOD LIVING IN THE PHILIPPINES AND HAVE THE SUPREME GOOD OF GOD AND UNITE WITH GOD FROM JESUS CHRIST... 

"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NAITNG IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PABUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES BLESS AND PROTECT US ALL IN ANY EVILNESS…

PROTECT AND PROMOTE HUMAN RIGHTS..

PROMOTIONS OF GOOD GOVERNANCE AND GOOD SOCIETY..

ABIDE IHL AND HUMAN RIGHTS IN INTERNAL CONFLICTS..

PROMOTIONS OF FULL IMPLEMENTATIONS OF HUMAN RIGHTS IN THE PHILIPPINES AND EQUALITY OF HUMAN RIGHTS ......

PROMOTIONS OF ADEQUATE STANDARDIZATION OF LIVING AND EQUAL JUSTICE....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS US ALL....
PROMOTIONS OF THE BIBLE IN THE GOVERNMENT...KEEP FAITH BE A GOD SERVANT OF THE GOVERNMENT CREATED BY GOD......


HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS
HUMAN RIGHTS PROMOTER -  Herbert Curia | Wix.com 

OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES
PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
--
----------------------------

0 comments:

Post a Comment