Friday, June 13, 2014

Pahayag ng BAYAN sa Hunyo 12: Ipaglaban ang tunay na kalayaan at demokrasyaPahayag ng BAYAN sa Hunyo 12: Ipaglaban ang tunay na kalayaan at demokrasya


Posted on 11 June 2014 by admin


Ngayong Hunyo 12, 2014, Araw ng Kalayaan, buhayin natin ang diwa ng ating mga dakilang bayani – sina Bonifacio, Rizal, Jacinto, Mabini at marami pang iba – na naglunsad ng rebolusyonaryong pakikibaka at nag-alay ng kanilang buhay para makamit ang kalayaan mula sa kolonyalismong Kastila.

Nananatiling makabuluhan ang kanilang magiting na halimbawa sa harap ng nagpapatuloy na katiwalian at pagpapakatuta sa dayuhang interes ng rehimeng US-Aquino.

Kalayaan sa gubyernong korap

Talamak ang korapsyon sa sistema ng pulitika sa ating bansa. Ang Napoles P10 bilyong pork barrel scam ay isa lamang sa mga nabibistong katiwalian sa bulok na sistema. Subalit isang taon na ang nagdaan wala pa ring napaparusahan, wala pang nananagot.

Noong isang linggo lamang nakapagsampa ang Ombudsman ng kaso laban kina Napoles at kina Senador Enrile, Revilla at Estrada. Tama na sila’y usigin at ikulong. Pero bakit mukhang miyembro lang ng oposisyon ang inilalantad, iniimbestiga at sinasampahan ng mga kaso? Bakit hindi ginagalaw ang mga kakampi ni Pangulong Benigno “BS” Aquino, kabilang na ang kanyang mga kaibigan, kapartido at miyembro ng Kabinete tulad nina Budget Secretary Butch Abad, Agriculture Secretary Proceso Alcala at TESDA Director Joel Villanueva?

Kitang-kita ang pagtatakip ni Aquino sa kanyang mga alipores. Hindi isinasama ng Commission on Audit, Department of Justice at Ombudsman sa kanilang mga imbestigasyon ang mga anomalya sa ilalim ng administrasyong Aquino. Kabilang dito ang pandarambong sa Priority Development Assistance Fund (PDAF), Malampaya Fund at Disbursement Acceleration Program (DAP) mula 2010-2013.

Ayaw naman talaga ng Malakanyang, mga lider ng Konggreso, mga samu’t saring opisyal sa gobyerno at iba pang korap na pulitiko na mabuwag ang sistemang pork barrel. Hindi ba’t ipinagtatanggol pa ito ni Aquino, Senate President Drilon at House Speaker Belmonte? Hindi ba’t si Aquino ang may pinakamalaking pork barrel – ang mga lump sum at unprogrammed funds sa pambansang badyet – na umaabot sa mahigit isang trilyong piso (P1,000,000,000,000) taon-taon. Siya ang totoong hari ng pork barrel tulad nang unang inilantad ng mga kabataan at binansag naman kay Aquino ng mga manggagawa!

Sa totoo lang ang sistemang pork barrel ay bahagi lamang ng mas malawak at organisadong sistema ng pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno, mula pa nang itayo ang Republika ng Pilipinas. Ang korapsyon ay talamak sa gubyerno pero ang pinakamalalang pandarambong ay nagaganap sa tanggapan ng Pangulo, ng mga iba’t ibang ahensya ng gubyerno, ng Konggreso’t mga malalaking lokal na pamahalaan. May tawag dito – BURUKRATA KAPITALISMO – sistema ng pagkamal ng yaman ng mga opisyal sa gobyerno sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagsunod sa utos ng mga amo nilang malalaking asendero, malalaking negosyante at mga dayuhang bansa at korporasyong multinasyunal. Sa ilalim ng burukrata kapitalismo, ginagawang isang malaking negosyo ang paggugubyerno, negosyong nagsisilbi sa iilang naghaharing uri at mga dayuhang monopolyo kapitalista habang nagpapahirap sa sambayanan, lalu na sa masang manggagawa at magsasaka.

Hangga’t hindi tayo lumalaya sa bulok na sistema ng burukrata kapitalismo marami pang Napoles at mga korap na pulitiko tulad nina Aquino, Drilon, Enrile, Revilla at Estrada ang mamamayagpag sa kanilang pagnanakaw at pagpapahirap sa bayan.

Kalayaan sa dayuhang paghahari

Hindi rin tayo malaya sa paghahari ng mga dayuhan, pangunahin na ang imperyalistang Estados Unidos, na dati nang sumakop sa ating bansa pagkatapos makipagkutsabahan sa kolanyalistang Espanya. Sa katunayan, ibabalik pa nga ang mga base militar ng Kano (na sinipa na mula sa Pilipinas noong 1991) sa pamamagitan ng bagong kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Sa ilalim ng EDCA, dadagdagan ang tropang militar ng US sa ating bansa at papayagang magtayo ng mga kampo, mag-imbak ng armas, dumaong at serbisyohan ang kanilang mga sasakyang pandigma, magtayo ng mga communications facilities, at maglunsad ng sari-saring mga aktibidad sa tinatawag na “agreed locations” sa Pilipinas.Photo Rouelle Umali

Ang dagdag na armadong pwersa at pagbabalik ng base militar ng US ay mangangahulugan ng higit na armadong pakikialam nila sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asya. Kasama rito ang paglulunsad ng US ng mga operasyong militar laban sa sarili nating mga kababayan na tinagurian nilang “terorista” at kaaway. Lalong makukumplika at magiging mahirap ang pag-abot ng katarungang panlipunan at kapayapaan na nasa likod ng armadong sagupaan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at New People’s Army. Tiyak din na gagamitin nila ang Pilipinas bilang lunsaran ng kanilang panggegera sa Asya at iba pang bahagi ng mundo. Di magtatagal tiyak na magiging magnet ng atake ng mga kaaway ng imperyalismong Amerikano ang kanilang mga base dito sa Pilipinas.

Gagamitin din ng imperyalismong Kano ang kapangyarihang militar upang pwersahin ang iba’t-ibang bansa tulad ng Pilipinas na sumunod sa kanilang mga dikta. Kabilang rito ay ang higit pang pagbukas ng ekonomiya ng mga bansang ito upang gawing tambakan ng kanilang mga produkto at kapital; ang pagpapababa ng sweldo at benepisyo ng mga manggagawa sa kapakinabangan ng mga dayuhang kapitalista’t mga kasosyo nila; ang pagkontrol ng mga dayuhang dambuhalang korporasyon sa industriya ng tubig, kuryente, langis at komunikasyon; ang pag-amyenda ng Konstitusyon at pagbasura sa iba pang mga batas para payagan silang magmay-ari ng lupa at mga negosyong nakareserba sa mga Pilipino tulad ng niraratsadang “Chacha” sa Konggreso sa kasalukuyan.

Samakatuwid, pinatitindi ng gobyernong Aquino ang nagpapatuloy na dominasyon ng US sa Pilipinas sa ilalim ng umiiral na huwad na kalayaan . Ito ang IMPERYALISMO o NEOKOLONYALSIMO – sistema kung saan ang mga mahirap at atrasadong bansa ay di-tuwirang pinaghaharian ng mga abanteng kapitalistang bansa upang dambungin ang kanilang likas yaman, pagkakitaan ang murang lakas-paggawa at pigain ang pambansang ekonomya.

Sa pagiging korap mismo at protektor ng naghaharing sistema ang kasalukuyang rehimeng US-Aquino at lau’t higit sa pagiging bulag na sunud-sunuran nito sa dikta ng imperyalismong Kano, higit na nasasadlak ang sambayanan sa kahirapan, kawalan ng pagkakapantay-pantay, kapayapaan at maaliwalas na kinabukasan. Ang malala pa ngayon, ang dambuhalang kapitalistang bansang Tsina ay nagiging mas agresibo sa pagtatangkang saklawin ang halos buong West Philippine Sea (South China Sea) kasama na ang bahagi ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas dahil na rin sa udyok ng malakas na presensyang militar at panghihimasok ng imperyalismong US.

Laban para sa tunay na kalayaan at demokrasya

Ang tatlong salot sa lipunang Pilipino – imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo — ay nagsasadlak sa ating bansa sa kumunoy ng malapyudal at malakolonyal na pagsasamantala’t pang-aapi. Kailangan ibagsak ang sistemang ito at patalsikin ang anumang rehimeng nagtataguyod nito, tulad ng rehimeng US-Aquino.

Kailangan isulong ang laban upang wakasan ang pang-aalipin, pandarambong at panggigyera ng mga imperyalistang bansa, lalu na ng imperyalistang US.

Kailangan nating ipagpatuloy ang dakilang laban ng ating mga bayani para sa isang bansang malaya, maunlad at demokratiko, at sa tapat, makabayan at makamamayang sistema ng pamamahala.


Bayan Muna Website

http://www.bayan.ph/site/links:

http://www.bayan.ph/site/2014/06/pahayag-ng-bayan-sa-hunyo-12-ipaglaban-ang-tunay-na-kalayaan-at-demokrasya/OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES
Human Rights Advocacy Promotions | Human Rights


Home - Human rights Promotions Website


HUMAN RIGHTS PROMOTIONSPROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------

0 comments:

Post a Comment